El jardín de los senderos ue se bifurcan eBook ↠ 10 pages Download ´ randarenewables


kindle El jardín de los senderos ue se bifurcan

El jardín de los senderos ue se bifurcan eBook ↠ 10 pages Download ´ randarenewables õ The Garden of Forking Paths original Spanish title El jardín de senderos ue se bifurcan is the title story in the collection El jardín de senderos ue se bifurcan 1941 which was republished in iThe Garden of Forking Paths original Spanish title El jardín de senderos ue se bifurcan is the title story in the collection El El Jardín De Los Senderos ue se Bifurcan The Garden of Forking Paths Jorge Luis BorgesThe Garden of Forking Paths is a 1941 short story by Argentine writer and poet Jorge Luis Borges As the story begins Doctor Tsun has realized that an MI5 agent called Captain Richard Madden is pursuing him has entered the apartment of his handler Viktor Runeberg and has either captured or killed him Doctor Tsun is certain that his own arrest is next He has just discovered the location of a new British artillery park and wishes to convey that knowledge to Berlin before he is captured He at last hits upon a plan to achieve this تاریخ نخستین خوانش سال 1391 میلادیعنوان باغ گذرگاه‌های هزارپیچ گزیده داستان شامل الف، ویرانه های مدور، مرگ و پرگار؛ نویسنده خورخه لوئیس بورخس؛ مترجم احمد میرعلایی؛ تهران، نشر رضا، 1369؛ در 404 ص؛ چاپ دیگر تهران، جویا، چاپ سوم 1395؛ در 393 ص؛ شابک 9789642895809؛ چاپ چهارم 1397؛ موضوع داستانهای کوتاه از نویسندگان آرژانتینی سده 20 مهشدار اگر کتاب را خود میخواهید بخوانید از خوانش ریویو خودداری کنید؛ در «باغ گذرگاههای هزار‌پیچ» با شیوه‌ ی نگارشی بورخسی روبرو هستیم؛ یعنی نگاشتن داستان‌هایی کاراگاهی، و به نوعی فریب دادن خوانشگر در ابتدای داستان با «یو سون»، که راوی داستان است، خوانشگر آشنا می‌شود «یو سون» ماموری مخفی است، که هویتش لو رفته است او اکنون پی برده، که کاپیتان «ریچارد مدن»، همکارش را که جاسوس دیگری برای ارتش آلمان بوده؛ دستگیر کرده، و یا شاید هم کشته است اکنون چیزی که «یو سون» را درگیر خود کرده، اینست که باید با کمترین امکانات، و زمان محدودی که در اختیار دارد، ماموریتش را به پایان برساند روشن است که «یو سون» باید فرار کند، اما باید کارش را هم به پایان برساند او باید رد و مکان پنهان تسلیحات انگلیس را، به رئیسش در برلین گزارش دهد آنچه در جیب دارد را خالی میکند، دفترچه تلفنی را چک کرده، و در آن شماره تلفنی پیدا می‌کند در ده دقیقه، نقشه ای در ذهنش طراحی میکند او یک اسلحه، و تنها یک فشنگ در جیبش دارد که اینجا فکر می‌کنیم از آن برای ریچارد مدن استفاده خواهد کرد ادامه‌ ی داستان با یک تعقیب و گریز، رفتن به ایستگاه قطار، و رویارویی با فردی ناشناس همراه است در این مدت خوانشگر در این فکرست که «یو سون» می‌خواهد چیکار کند، و چگونه می‌خواهد پیام را به آلمان برساند «یو سون» با دکتر آلبرت، رابطه ای دوستانه برقرار میکند دکتر آلبرت چیزهایی در باره‌ ی جد «یو سون» میگوید در این بخش از داستان، به نظر میرسد «یو سون» از ماموریت خویش غافل شده است «یو سون»؛ مکالمه و صحبت طولانی با دکتر «استفان آلبرت» دارد «آلبرت» همان شخصی است، که اسمش را در دفترچه ی تلفن دیده بود دکتر آلبرت یک چین شناس معروف است، که روی رمانی از جد «یو سون»، مطالعات ژرفی داشته است گفتگوی آن‌دو حالتی فلسفی به خود می‌گیرد، و اینجا با هسته‌ ی اصلی داستان، روبرو میشویم داستان طرحی زیرکانه دارد، و در این بخش، کمی حس نگرانی به خوانشگر منتقل می‌شود چون «یو سون» یک چشمش به ساعت است، و مرتب زمان را کنترل و چک میکند به نظر قرار است، رخداد ناباورانه ای رخ بدهد «ریچارد مدن» هنوز به دنبال «یو سون» است، و «یو سون» هم میبایست پیامش را ارسال کند «ریچارد مدن» در باغ ظاهر میشود در حرکتی ناباورانه، که خوانشگر را غافلگیر میکند، «یو سون» با تنها فشنگی که دارد، به دکتر آلبرت شلیک میکند دکتر آلبرت کشته می‌شود، و «ریچارد مدن» هم «یو سون» را دستگیر میکند چیزیکه شاید عجیب باشد، اینست که چرا «یو سون»، آنقدر برای رساندن پیام به رئیس آلمانی خویش، اصرار دارد در جایی از داستان پس از اینکه نقشه‌ ی رساندن پیام را در ذهنش میچیند، «یو سون» می‌گوید «من اینکار را انجام دادم، چون حس می‌کردم، رئیس به نوعی از پیشینه ی نژادی ام هراس دارد می‌خواستم به او ثابت کنم، که یک زردپوست هم می‌تواند، ارتشش را نجات دهد» با کشتن دکتر، پرسشهایی در ذهن خوانشگر ایجاد میشود کشتن آلبرت، چه کمکی به رساندن پیام می‌تواند داشته باشد؟ چه بر سر «یو سون» میآید؟ پاسخ در پاراگراف پایانی مشخص میشود «ریچارد مدن»، «یو سون» را دستگیر میکند، به زندان می‌اندازد، و آنجا منتظر حکم اعدامش میماند «یو سون» با وجود دستیگر شدنش، به خوانشگر میگوید، که ماموریتش با پیروزی به پایان رسیده است اسم آلبرت و کشته شدنش این مساله را روشن میکند رئیس «یو سون» روزنامه های بین المللی را در دفتر کارش میخواند در روزنامه گزارشی می‌خواند، که خبر از به قتل رسیدن شخصی به نام دکتر آلبرت، توسط یکی از جاسوسان او میدهد‌ «آلبرت» نام شهری است، که انبارها و مخفیگاه تسلیحات در آن است آلمانها شهر را بمباران می‌کنند و «یو سون» متوجه می‌شود که پیامش ارسال شده است ا شربیانی

El jardín de los senderos ue se bifurcanThe Garden of Forking Paths original Spanish title El jardín de senderos ue se bifurcan is the title story in the collection El El Jardín De Los Senderos ue se Bifurcan The Garden of Forking Paths Jorge Luis BorgesThe Garden of Forking Paths is a 1941 short story by Argentine writer and poet Jorge Luis Borges As the story begins Doctor Tsun has realized that an MI5 agent called Captain Richard Madden is pursuing him has entered the apartment of his handler Viktor Runeberg and has either captured or killed him Doctor Tsun is certain that his own arrest is next He has just discovered the location of a new British artillery park and wishes to convey that knowledge to Berlin before he is captured He at last hits upon a plan to achieve this تاریخ نخستین خوانش سال 1391 میلادیعنوان باغ گذرگاه‌های هزارپیچ گزیده داستان شامل الف، ویرانه های مدور، مرگ و پرگار؛ نویسنده خورخه لوئیس بورخس؛ مترجم احمد میرعلایی؛ تهران، نشر رضا، 1369؛ در 404 ص؛ چاپ دیگر تهران، جویا، چاپ سوم 1395؛ در 393 ص؛ شابک 9789642895809؛ چاپ چهارم 1397؛ موضوع داستانهای کوتاه از نویسندگان آرژانتینی سده 20 مهشدار اگر کتاب را خود میخواهید بخوانید از خوانش ریویو خودداری کنید؛ در «باغ گذرگاههای هزار‌پیچ» با شیوه‌ ی نگارشی بورخسی روبرو هستیم؛ یعنی نگاشتن داستان‌هایی کاراگاهی، و به نوعی فریب دادن خوانشگر در ابتدای داستان با «یو سون»، که راوی داستان است، خوانشگر آشنا می‌شود «یو سون» ماموری مخفی است، که هویتش لو رفته است او اکنون پی برده، که کاپیتان «ریچارد مدن»، همکارش را که جاسوس دیگری برای ارتش آلمان بوده؛ دستگیر کرده، و یا شاید هم کشته است اکنون چیزی که «یو سون» را درگیر خود کرده، اینست که باید با کمترین امکانات، و زمان محدودی که در اختیار دارد، ماموریتش را به پایان برساند روشن است که «یو سون» باید فرار کند، اما باید کارش را هم به پایان برساند او باید رد و مکان پنهان تسلیحات انگلیس را، به رئیسش در برلین گزارش دهد آنچه در جیب دارد را خالی میکند، دفترچه تلفنی را چک کرده، و در آن شماره تلفنی پیدا می‌کند در ده دقیقه، نقشه ای در ذهنش طراحی میکند او یک اسلحه، و تنها یک فشنگ در جیبش دارد که اینجا فکر می‌کنیم از آن برای ریچارد مدن استفاده خواهد کرد ادامه‌ ی داستان با یک تعقیب و گریز، رفتن به ایستگاه قطار، و رویارویی با فردی ناشناس همراه است در این مدت خوانشگر در این فکرست که «یو سون» می‌خواهد چیکار کند، و چگونه می‌خواهد پیام را به آلمان برساند «یو سون» با دکتر آلبرت، رابطه ای دوستانه برقرار میکند دکتر آلبرت چیزهایی در باره‌ ی جد «یو سون» میگوید در این بخش از داستان، به نظر میرسد «یو سون» از ماموریت خویش غافل شده است «یو سون»؛ مکالمه و صحبت طولانی با دکتر «استفان آلبرت» دارد «آلبرت» همان شخصی است، که اسمش را در دفترچه ی تلفن دیده بود دکتر آلبرت یک چین شناس معروف است، که روی رمانی از جد «یو سون»، مطالعات ژرفی داشته است گفتگوی آن‌دو حالتی فلسفی به خود می‌گیرد، و اینجا با هسته‌ ی اصلی داستان، روبرو میشویم داستان طرحی زیرکانه دارد، و در این بخش، کمی حس نگرانی به خوانشگر منتقل می‌شود چون «یو سون» یک چشمش به ساعت است، و مرتب زمان را کنترل و چک میکند به نظر قرار است، رخداد ناباورانه ای رخ بدهد «ریچارد مدن» هنوز به دنبال «یو سون» است، و «یو سون» هم میبایست پیامش را ارسال کند «ریچارد مدن» در باغ ظاهر میشود در حرکتی ناباورانه، که خوانشگر را غافلگیر میکند، «یو سون» با تنها فشنگی که دارد، به دکتر آلبرت شلیک میکند دکتر آلبرت کشته می‌شود، و «ریچارد مدن» هم «یو سون» را دستگیر میکند چیزیکه شاید عجیب باشد، اینست که چرا «یو سون»، آنقدر برای رساندن پیام به رئیس آلمانی خویش، اصرار دارد در جایی از داستان پس از اینکه نقشه‌ ی رساندن پیام را در ذهنش میچیند، «یو سون» می‌گوید «من اینکار را انجام دادم، چون حس می‌کردم، رئیس به نوعی از پیشینه ی نژادی ام هراس دارد می‌خواستم به او ثابت کنم، که یک زردپوست هم می‌تواند، ارتشش را نجات دهد» با کشتن دکتر، پرسشهایی در ذهن خوانشگر ایجاد میشود کشتن آلبرت، چه کمکی به رساندن پیام می‌تواند داشته باشد؟ چه بر سر «یو سون» میآید؟ پاسخ در پاراگراف پایانی مشخص میشود «ریچارد مدن»، «یو سون» را دستگیر میکند، به زندان می‌اندازد، و آنجا منتظر حکم اعدامش میماند «یو سون» با وجود دستیگر شدنش، به خوانشگر میگوید، که ماموریتش با پیروزی به پایان رسیده است اسم آلبرت و کشته شدنش این مساله را روشن میکند رئیس «یو سون» روزنامه های بین المللی را در دفتر کارش میخواند در روزنامه گزارشی می‌خواند، که خبر از به قتل رسیدن شخصی به نام دکتر آلبرت، توسط یکی از جاسوسان او میدهد‌ «آلبرت» نام شهری است، که انبارها و مخفیگاه تسلیحات در آن است آلمانها شهر را بمباران می‌کنند و «یو سون» متوجه می‌شود که پیامش ارسال شده است ا شربیانی

reader Ü El jardín de los senderos ue se bifurcan ´ Jorge Luis Borges

El jardín de los senderos ue se bifurcan ↠ Borges's works to be translated into English by Anthony Boucher when it appeared in Ellery ueen's Mystery Magazine in August 19 “This web of time – the strands of which approach one another bifurcate intersect or ignore each other through the centuries – embraces every possibility We do not exist in most of them In some you exist and not I while in others I do and you do not” reader Ü El jardín de los senderos ue se bifurcan ´ Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges ´ El jardín de los senderos ue se bifurcan text

Jorge Luis Borges ´ El jardín de los senderos ue se bifurcan text Jardín de senderos ue se bifurcan 1941 which was republished in its entirety in Ficciones Fictions in 1944 It was the first of Side note today August 24 is Borges' aniversary and here is a great article on his vision of Time learned about this story in Paul Halpern’s book The uantum Labyrinth How Richard Feynman and John Wheeler Revolutionized Time and Reality The author mentioned it when explaining Feynman’s theory ‘sum over histories’ about the multiple paths taken by particles interaction at uantum levelI don’t think science was in Borges mind when written this short SF story but it has a deeply philosophical side as well One can find lots of meanings reading it BrilliantCan be found here