read doc ✓ Min Kamp #1 ✓ Paperback ´ randarenewables


ebook Min Kamp #1

read doc ✓ Min Kamp #1 ✓ Paperback ´ randarenewables Ê Σ’ αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα ο Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ αναμετράται με την ίδια του τη ζωή με επώδυνη ειλικρίνεια Γράφει για τα πα?ια πανανθρώπινη ιστορία για τις συγκρούσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι στη ζωή μας σ’ αυτόν τον αγώνα που είναι η ζωή μαςΈνα βιβλίο απολύτως σαγηνευτικό ικανό να συμπαρασύρει τον ευαίσθητο αναγνώστη γραμμένο με μια βραδυφλεγή ένταση σαν να εξαρτάται από αυτό η ίδια η ύπαρξη του συγγραφέα Το πρώτο βιβλίο της μυθιστορηματικής σειράς Ο αγώνας μο? Book 1 A Death in the Family And death which I have always regarded as the greatest dimension of life dark compelling was no than a pipe that springs a leak a branch that cracks in the wind a jacket that slips off a clothes hanger and falls to the floorFirst let me say something about this novel and I'm assuming the next five novels that is both simple and genius This is a weird book It captures the reader because it falls into a funky zone between memoir and fiction He is telling secrets Opening the dirty closets Cleaning the shit out of an old house It is exhibitionism of sex shit death life etc but it is also a clear reflection So much of the power of this novel for me is a direct response to how clear I see myself in his exposure I read about his relationship with his brother his father his girlfriends his mother and I see myself I see his thoughts on music and art and I think hell that is me too I know it isn't but that is the trick Knausgaard uses these forms or creates this form in his novel that he fills with his own memories and history and soon you are seeing yourself in these same locks StructureFormsLocksIn his novel he mentions that great literature is structure or form first He talks about this about half way through the book For several years I had tried to write about my father but had gotten nowhere probably because the subject was too close to my life and thus not so easy to force into another form which of course is a prereuisite for literature That is its sole law everything has to submit to form If any of literature's other elements are stronger than form such as style plot theme if any of these overtake form the result suffers That is why writers with strong style often write bad books That is also why writers with strong themes so often write bad books Strong themes and styles have to be broken down before literature can come into being It is this breaking down that is called writing Writing is about destroying than creating p195Add this to Knausgaard's view of time and I think we get a hint at how he writes and perhaps what makes this novel so great For while previously I saw time as a stretch of terrain that had to be covered with the future as a distant prospect hopefully a bright one and never bring at any rate now it is interwoven with our life here and in a totally different way Were I to portray this with a visual image it would have to be that of a a boat in a lock life is slowly and ineluctably raised by time seeping in from all sides Apart from the details everything is always the same And with every passing day the desire grows for the moment when life will reach the top for the moment when the sluice gates open and life finally moves on At the same time I see that precisely this repetitiveness this enclosedness this unchangingness is necessary it protects me p 33So I see his novels as a combination of these ideas something like belowEugenides captures this construction perfectly in his review in the New York Times Knausgaard’s life is a grab bag of events and recollections and he uses whatever is handy He doesn’t lie or make things up so far as I know But the ­selection process he subjects his memories to in order to fulfill the narrative demands of his writing rises to a level of considerable artifice Other writers invent; Knausgaard remembers His raw materials are authentic maybe but the products they create no less artfulKnausgaard's lifehistoryexperience is the water he fills his locks with; the paint he paints his story with It isn't history It isn't autobiography It isn't even good memory It is art imitating life

Min Kamp #1?ια πανανθρώπινη ιστορία για τις συγκρούσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι στη ζωή μας σ’ αυτόν τον αγώνα που είναι η ζωή μαςΈνα βιβλίο απολύτως σαγηνευτικό ικανό να συμπαρασύρει τον ευαίσθητο αναγνώστη γραμμένο με μια βραδυφλεγή ένταση σαν να εξαρτάται από αυτό η ίδια η ύπαρξη του συγγραφέα Το πρώτο βιβλίο της μυθιστορηματικής σειράς Ο αγώνας μο? Book 1 A Death in the Family And death which I have always regarded as the greatest dimension of life dark compelling was no than a pipe that springs a leak a branch that cracks in the wind a jacket that slips off a clothes hanger and falls to the floorFirst let me say something about this novel and I'm assuming the next five novels that is both simple and genius This is a weird book It captures the reader because it falls into a funky zone between memoir and fiction He is telling secrets Opening the dirty closets Cleaning the shit out of an old house It is exhibitionism of sex shit death life etc but it is also a clear reflection So much of the power of this novel for me is a direct response to how clear I see myself in his exposure I read about his relationship with his brother his father his girlfriends his mother and I see myself I see his thoughts on music and art and I think hell that is me too I know it isn't but that is the trick Knausgaard uses these forms or creates this form in his novel that he fills with his own memories and history and soon you are seeing yourself in these same locks StructureFormsLocksIn his novel he mentions that great literature is structure or form first He talks about this about half way through the book For several years I had tried to write about my father but had gotten nowhere probably because the subject was too close to my life and thus not so easy to force into another form which of course is a prereuisite for literature That is its sole law everything has to submit to form If any of literature's other elements are stronger than form such as style plot theme if any of these overtake form the result suffers That is why writers with strong style often write bad books That is also why writers with strong themes so often write bad books Strong themes and styles have to be broken down before literature can come into being It is this breaking down that is called writing Writing is about destroying than creating p195Add this to Knausgaard's view of time and I think we get a hint at how he writes and perhaps what makes this novel so great For while previously I saw time as a stretch of terrain that had to be covered with the future as a distant prospect hopefully a bright one and never bring at any rate now it is interwoven with our life here and in a totally different way Were I to portray this with a visual image it would have to be that of a a boat in a lock life is slowly and ineluctably raised by time seeping in from all sides Apart from the details everything is always the same And with every passing day the desire grows for the moment when life will reach the top for the moment when the sluice gates open and life finally moves on At the same time I see that precisely this repetitiveness this enclosedness this unchangingness is necessary it protects me p 33So I see his novels as a combination of these ideas something like belowEugenides captures this construction perfectly in his review in the New York Times Knausgaard’s life is a grab bag of events and recollections and he uses whatever is handy He doesn’t lie or make things up so far as I know But the ­selection process he subjects his memories to in order to fulfill the narrative demands of his writing rises to a level of considerable artifice Other writers invent; Knausgaard remembers His raw materials are authentic maybe but the products they create no less artfulKnausgaard's lifehistoryexperience is the water he fills his locks with; the paint he paints his story with It isn't history It isn't autobiography It isn't even good memory It is art imitating life

kindle ë Min Kamp #1 Ù Karl Ove Knausgård

Min Kamp #1 ¸ Σ’ αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα ο Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ αναμετράται με την ίδια του τη ζωή με επώδυνη ειλικρίνεια Γράφει για τα παιδικά χρόνια και την εφηβεία του το πάθος του για τη ροκ μουσική τη σχέση του με μια σχεδόν ανύπαρκτη μητέρα που όμως αγαπούσε αλλά και τον απόμακρο απρόβλεπτο πατέρα του ο θάνατος του οποίου επέφερε όχι μόνο οδύνη αλλά και ? I lay on the beige textile corner sofa thinking that I should start writing my review for A Death InThe Family My Struggle Part 1 I sit up unplug the laptop from the white charger and sit back down I open the lid punch in the password and click on the Notes application icon A new blank page is revealed to me I then start to look at the empty screen and realize I am hungry I sit up again and take an orange form the fruit basket who also containes pears apples bananas and kiwis I reach for the fruit knife from the counter and start to cut the orange peel in eual sized parts The smell of fresh orange juice fills my nostrils with expectation I start to unwrap each juicy orange bit and put them in a bowl to take with me I lay in the sofa again with the laptop on my lap I start to type a few words while eating the orange Bored already? I am However Knausgaard writes in the same excruciating detail about all sorts of mundane stuff and I was never bored almost while reading this almost 500 pages memoir Here is an example of his detail at its worse “I joined Yngve who was standing in front of the house hold detergents section We took Jif for the bathroom Jif for the kitchen Ajax all purpose cleaner Ajax window cleaner Mr Muscle for extra difficult stains” and he goes on and on with the things he bought Yes he wrote almost half a page about his shopping choices in a local supermarket The first few times I heard of this book and the omnipresent comparison with Proust I thought that it is the kind of book literature “snobs” would read because of its originality and to prove their endurance with an unreadable novel In short I ran away from it with all my might Gradually after reading and positive reviews from friends my attitude became a bit accepting and I became even interested While on holiday in beautiful Norway I bought a couple of Norwegian novels this one included I was surprised by the fact that I was drawn in the Karl Ove Knausgaard’s memoir from the first sentence “For the heart life is simple it beats for as long as it can Then it stops Sooner or later one day this pounding action will cease of its own accord and the bloody will begin to run towards the body’s lowest point where it will collect in a small pool visible from the outside as a dark soft patch on ever whiter skin as the temperature sinks the limbs stiffen and the intestines drain” Creepy but fascinating in the same timeIt took me two months to finish the first of this massive six volume fictionalized autobiography I felt that I could not be rushed Even though the book is filled with unnecessary mundane details about the author’s life and it does not have an obvious plot I found it strangely readable and fascinating as a literary Big Brother can be The volume is structured in two parts the first one deal with the author as boy growing up with bits and pieces from different periods while the 2nd part discusses the death of his alcoholic father and the burial preparations which trigger memories from childhood There is also a part about him as a struggling writer struggling to be affectionate to a pregnant wife and to also find the much needed solitude to write The narration shifts between painfully detailed memories of everyday activities including banal dialogues between family and friends to deep philosophical insights “Writing is drawing the essence of what we know out of the shadows That is what writing is about Not what happens there not what actions are played out there but the there itself There that is writing’s location and aim? But how to get there?”Knausgaard is an amazing writer a wizard who manages to keep one interested and absorb all his written words His sincerity is shocking and disarming We get to see him as a self absorbed man who is sometimes a jerk with the ones around him who loathes his father and wants him dead but is destroyed by his death A man of who likes to be alone and is afraid to talk to people but writes a 7 volume memoir about himself It was fascinated to enter Knausgaard mind with all its contradictions and flaws kindle ë Min Kamp #1 Ù Karl Ove Knausgård

Karl Ove Knausgård Ù Min Kamp #1 epub

Karl Ove Knausgård Ù Min Kamp #1 epub ?ύγχυση Από τη στιγμή που ο Καρλ Ούβε γίνεται και ο ίδιος γονιός πρέπει να εξισορροπήσει τις απαιτήσεις που έχει η φροντίδα μιας οικογένειας με την αποφασιστικότητά του να γράψει σπουδαία λογοτεχνία Με το Ένας θάνατος στην οικογένεια το πρώτο μέρος μιας εξάτομης λογοτεχνικής αυτοβιογραφίας που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση ο Κνάουσγκορντ συνέθεσε ? “Life's a pitch as the old woman said She couldn't pronounce her b’s” I’m not sure I can say much of anything about this work that hasn’t already been said I still have several volumes to finish The next one is nearly 600 pages so in a way I’m just getting started on this enterprise Perhaps the best I can do is to offer a few of my observations All I keep thinking is that this is the best boring book I’ve ever read I can’t believe how utterly boring it is and that I cared Every detail seemed mundane and lead to nowhere I can’t believe that Knausgaard actually made me care about his first beer run or the detailed cleaning strategy he used to prepare his deceased father’s home for a wake In the London Book of Reviews the novelist Ben Lerner writes “It’s easy to marshal examples of what makes My Struggle mediocre The problem is it’s amazing”And that’s exactly right This boring book is amazing Ask me why and I doubt I could adeuately answer The only fleck of amazement I can even begin to articulate is the genius it took to actually remember or create an allusion to memory that had to occur for this book to be written How in the world could anyone remember such detail from a decade ago? I can barely remember five minutes ago I found it almost unbelievable that Knausgaard remembered how deep he dipped his teabag into the cup at his Grandmother’s house back in the early 90s’ The only way I could continue reading and find it believable was to devise some theories as to how he remembered these details I know this is a novel and categorized as fiction so there’s always liberties But I also know that it’s been marketed as autobiographical and that many of his own family members were so mortified by this book that they have refused to speak to him again Here are my theories about how Knausgaard constructed the details in this book • He knew he was going to write this novel from a very early age and therefore set about remembering and notating every single detail of his life mundane or not Genius• His memory failed him and he couldn’t remember anything except for the major incidences and therefore was forced to make up all the details and every single minor observation is fiction Genius • It’s a combination of both He remembered some things and what he didn’t he had to relive or re observe He literally went back to his grandmother’s home and cleaned the railings with a rag and detergent and then recorded his observations as they would’ve occurred had he remembered every detail GeniusHe does write that at one point he burned all of his journals from when he was younger so my first theory may not be correct He also states that his memory is weak which supports the theory that the details were made up Again just a theory There may be proof otherwise I don’t know how he did it Perhaps I’ll gain some insights in the next volume Either way I can’t undo what’s been done I have a feeling this book will forever change the way that I read and observe life I wish I could say or review elouently but this is one of those you just have to see for yourself