FREE EBOOK Þ EPUB We Have Always Lived in the Castle ä

DOC We Have Always Lived in the Castle

FREE EBOOK Þ EPUB We Have Always Lived in the Castle ä ´ Στην απομονωμένη από το κοντινό χωριό οικία Μπλάκγουντ ζουν μόνες η Κόνστανς και η μικρότερη αδελφή της η Μέρικατ μαζί με τον άρρωστο γέρο θους θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να προστατέψει την εναπομείνασα οικογένειά της όταν καταφθάνει ο ξάδερφος Τσαρλς εξαπολύοντας επίθεση φιλίας στην Κόνστανς ενώ επιζητά απελπισμένα το περιεχόμενο του χρηματοκιβωτίου τους “The least Charles could have done” Constance said considering seriously “was shoot himself through the head in the driveway” Have you ever tiptoed down a hall in a dark house late at night not sure if you really heard that bump in the night? That is what reading this novel was like in all of the best ways possible Shirley Jackson is a renowned master at the macabre the unnerving the Gothic genre and this work puts her talents on full display—in HD Most have read The Lottery whether forced by the classically inclined high school English teacher or for the pure love of the unusual and here you will find the same masterful foreshadowing biting eeriness and haunting cruelties found in a small town community As my Grandma used to say “You can always count on those ole’ townies to hide the most secrets put on the most airs and turn on ya the uickest” and Jackson once again highlighted those small town characteristics in a manner that left hairs raised on the arms and resonance echoing at the finish of each chapter We Have Always Lived in the Castle is a novel about two young adult sisters Mary Katherine and Constance who have essentially become lepers in their small town after an incident at their family dinner table six years before that left half of their family poisoned to death one sister on trial for murder and the other in an orphanage The women go about their lives hardly ever even leaving their property and being openly hated by the townspeople kept company by their ailing eccentric uncle who loves to talk about “what happened” and their loyal cat until one day a cousin comes a knocking and their lives are forever changed It slowly becomes apparent that Merricat Mary Katherine is not 100% mentally stable as she believes she has voodoo like magical powers to protect herself her family and her home she has fantasies about how her dead family members should have treated her before they died and she harbors obviously sadistic and murderous feelings towards the townspeople who tease and abuse them “I would have liked to come into the grocery store some morning and see them all even the Elberts and the children lying there crying with the pain and dying I would then help myself to groceries I thought stepping over their bodies taking whatever I fancied from the shelves and go home with perhaps a kick for Mrs Donell while she lay there” This story had an aspect of urban legend to it the makings of it and the effect that it has on those who hear it who believe it Jackson wove the tale so beautifully that I didn’t even realize how engrossed in their lives—a sign of truly good writing—I’d become until the cousin started changing the sisters’ routine and poking his nose around in that way that is uncomfortable for readers invested in the protagonists in that way that makes your heart rate uicken just a touch This story was a peep behind closed doors both literally and figuratively It was a look inside the protective bubble of recluse ness while simultaneously being an exploration of man’s nature to fear and hate what we do not ourselves understand It was also social commentary in that delicious way that only Southern Gothicism can offer though this novel has no clear mention of place it is widely believed to have been set in Vermont making it technically not Southern Gothic though every other aspect of it is every bit that genre it tore back the layers on the small town where everyone knows your name on the myth of genteelism courtesy manners and community that we all think of from this era of writing Castle was originally published in 1962 What does it mean to be an outsider in a town like this in a town where there is no degree of separation between any? In a town that needs a common enemy to unite over in gossip and violence alike? Because you see every bully loves a weaker kid and there’s nothing cruel than the mob mentality turned against a common enemy Don’t believe me? Then you haven’t read The Lottery Castle was everything I’d hoped it’d be as a lover and writer of this genre It was the macabre dressed in politesse that made you think twice—a skill extremely difficult to hone and thus all the laudable when it is—the oddity of family unity and where those bonds can take you for better or for worse; it was the sharp little dagger of lines like the one above and the what really happened there aspect of the dinner table happening “It did happen I remember that it happened” Eerie Easily five stars FOLLOW ME HEREGoodreads | Twitter | Instagram | Get a Copy of My Book | Book Editing Author Coaching Submit Your Book to Me

DOC ☆ We Have Always Lived in the Castle ´ Shirley Jackson

Στην απομονωμένη από το κοντινό χωριό οικία Μπλάκγουντ ζουν μόνες η Κόνστανς και η μικρότερη αδελφή της η Μέρικατ μαζί με τον άρρωστο γέρο θείο τους Τζούλιαν Η οικογένειά τους ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση με αρσενικό και για το φονικ? Bizarre strange haunting sinister disturbing twisted foreboding suffocatingly claustrophobic leaving you with the ever growing sense of unease What else can I say about this book to give it justice?This is a chillingly terrifying story that has nothing to do with the things that go BUMP in the night No it's the odd terror that comes when things go BUMP in the mind And the most terrifying things are those that are left unsaid that creep up at you from behind the printed lines just hinted at and left for your own brain to chillingly realize “My name is Mary Katherine Blackwood I am eighteen years old and I live with my sister Constance I have often thought that with any luck at all I could have been born a werewolf because the two middle fingers on both my hands are the same length but I have had to be content with what I had I dislike washing myself and dogs and noise I like my sister Constance and Richard Plantagenet and Amanita phalloides the death cup mushroom Everyone else in our family is dead” Behind the events of the story is the mystery of the Blackwood family rich New England landowners who are uite well aware of their presumed class snobbish superiority over the inhabitants of the nearby village; the family which is in turn met with distrust fear and even hatred not uite unfounded actually You see six years ago half of the members of the Blackwood family were poisoned by arsenic in their food Three are left Uncle Julian left crippled by the poison hanging on to the remnants of his mind obsessed with the tragedy of the day of the murder; Constance an agoraphobiac trapped in the narrow confines of her domestic universe cooking for the remnants of her family with a strained chirpy attitude a young woman who was also the cook on the day of the fateful arsenic poisoning and therefore is considered the poisoner in the eyes of the villagers; and Mary Katherine Merricat the narrator of the story now eighteen who was sent to her room without dinner on the day of the poisoning who now serves as a link between her diminished and scorned family and the rest of the worldFor a careful reader the identity of the poisoner is really very easy to figure out after the first few pages The psychological impact is never about the identity it's about the implications of it And that's what gives it a real punch “I am going to put death in all their food and watch them die” This strange little family survives without ever deviating from their strict routines remaining shut off from the outside world until one day an unexpected arrival threatens the fragile stability of the family and of Merricat's mind And the events that follow lead to the scariest and saddest ending presented in the most chillingly subtle way possible “I would have liked to come into the grocery some morning and see them all even the Elberts and the children lying there crying with the pain of dying I would help myself to groceries I thought stepping over their bodies taking whatever I fancied from the shelves and go home with perhaps a kick for MrsDonell while she lay there I was never sorry when I had thoughts like this; I only wished they would come true Our narrator Merricat Blackwood is not a character you can easily forget She is written with such skill with such vividness with such persuasion that the pages come alive with her bizarre voice of a seemingly adult woman forever trapped in neverending childhood in the world of twisted magical reality of strange rituals and special objects and strict routine that can never be changed or else On Sunday morning the change was one day nearer I was resolute about not thinking my three magic words and would not let them into my mind but the air of change was so strong that there was no avoiding it; change lay over the stairs and the kitchen and the garden like fog I would not forget my magic words; they were MELODY GLOUCESTER PEGASUS but I refused to let them into my mind And the scariest thing of all to me was how and enthralling Merricat's voice became with every page with every minute spent inside her head until it's hard not to take her side despite all the implications that it carries despite reason suggesting otherwise despite knowledge of what's going on And that's when you realize the magnetic pull Merricat has holding her little world together in the ways that suit her little world it may be but it's wholly her own steadily holding against anything that can be perceived as a disturbance an interference a threat And the words of her little game in the summerhouse take on a new resonance “Bow your heads to our beloved Mary Katherineor you will be dead” I found this book deeply disturbing in its deceiving simplicity and scarily engrossing the book written by an oddball ostracized agoraphobiac obsessed with food and trapped in her own little universe by the last years of her life Shirley Jackson's Constance and Merricat securely huddled in their own little corner of the world not accepted but feared and left alone the heart of legends and superstitions was it in a way a cry for help or an unattainable dream? I don't know and I think I sleep better precisely because I don't knowUnflinching 5 stars and a shudder at the seemingly so innocent of an ending “Oh Constance we are so happy”

Shirley Jackson ´ We Have Always Lived in the Castle EPUB

We Have Always Lived in the Castle? κατηγορήθηκε η Κόνστανς Παρόλο που το κορίτσι αθωώθηκε ο κόσμος του χωριού δεν αφήνει σε ησυχία τις αδελφές Μπλάκγουντ Η Μέρικατ που προσπαθεί με φυλαχτά και ξόρκια να διατηρήσει αδιατάρακτο τον έτσι κι αλλιώς εύθραυστο τρόπο ζωής τ My favorite Shirley Jackson novel A masterpiece of unreliable narration and of the eerie relationship between childishness and horrorI'm now re reading this for a December group read so I thought I'd update this review as I goA lot has already been written about the masterful opening paragraph of this book so I'll focus instead on the opening chapter It basically involves the narrator Merricat walking into town to do some shopping Sounds boring? It's anything but that Shirley Jackson uses this mundane task to show the intense hostility between the Blackwood family and the town as well as to show Merricat's rather unusual character She's childish and playful I played a game when I did the shopping I thought about the children's games where the board is marked into little spaces and each player moves according to a throw of the dice The library was my start and the black rock was my goal And as she navigates this terrain full of landmines in the form of other people who taunt her and laugh at her she can't help flashing her own hostility They saw me at once and I thought of them rotting away and curling in pain and crying out loud; I wanted them doubled up and crying on the ground in front of me Until at last she reaches the sanctuary of her homeIt's a sanctuary that's as much magical as physical I had to put down the shopping bag to open the lock on the gate; it was a simple padlock and any child could have broken it but on the gate was a sign saying PRIVATE NO TRESPASSING and no one could go past that And then she sees the most important person in her life her sister Constance and her Uncle Julian the last surviving members of her familyBut almost immediately that sanctuary is violated Helen Clarke and Mrs Wright come to tea and we see Merricat fretting over what this will do to Constance whether she's strong enough for visitors There's a jealousy in Merricat that reminds me of the jealousy Eleanor has regarding Theodora in The Haunting of Hill House a subterranean feeling that comes out in flashes of anger like when Merricat smashes the milk pitcher in the kitchenThe scene with Helen Clarke and Mrs Wright is also notable for its comedy how everyone keeps dancing around the subject of the family deaths except that Mrs Wright can't help herself she really wants to know and Uncle Julian is than happy to oblige by giving a guided tour of the dining room Shirley Jackson has uite a comic touch here though it's all undergirded by Merricat's ill feelings toward these visitors and the recognition of the horrifying tragedy that befell her familyShirley Jackson expertly ratchets up the tension by having Merricat sense something impending A change was coming and nobody knew it but me What's wonderful about this is that it raises the tension level even as you wonder whether something really is coming or whether she's just living in her own imagination It also allows for some domestic scene setting and banter with Uncle Julian without losing the narrative drive I love when Merricat chooses three special protective words thinking that so long as these great words were never spoken aloud no change would come She then writes the first word in jam on her toast and eats it thinking that makes her one third safeThe change of course is cousin Charles who arrives without much explanation and basically moves in It's clear right away that he's a gold digger and you can sense Merricat's rising anger and panic as he threatens her entire world by threatening to marry Constance She employs her childish form of magic to try to ward him off or get him to leave but nothing works sending her spiraling into extremes It's clear that Merricat thinks of him as the enemy when she watches him walk into town and talk easily to all the townsfolk who've been bullying her He's one of them in her mind and at that point the battle lines hardenOne of the subtle mysteries of this book concerns the relationship between Merricat and Uncle Julian My GR friend Nancy first pointed out in a group discussion that they don't really interact except that Merricat keeps saying to herself that she ought to be nicer to him I thought this was uite a profound insight so I read the passages again closely and noticed the same oddity Uncle Julian says at one point that Merricat is dead and then when Uncle Julian dies Merricat hardly seems upset at all In fact she seems rather relieved claiming that now she and Constance can start over again Clearly there's something odd going on between them My guess is that Merricat feels jealous of Uncle Julian that she really wants Constance all to herself Spoiler alert to the end Perhaps this is also a clue to the motivation behind the central crime that it was really driven by Merricat's jealous desire to have her sister all to herself Here again I see shades of Eleanor from The Haunting of Hill HouseAnd finally at the end Merricat gets exactly what she wants Constance all to herself And Constance herself gives herself to Merricat's superior power gives up any hope of having her own life She cries as Charles leaves for the last time and says Merricat I am so happy And Merricat herself echoes this sentiment in the book's final chilling line Oh Constance she says we are so happy