Download Book ä A Little Life 896 pages È Hanya yanagihara

Mobi A Little Life

Download Book ä A Little Life 896 pages È Hanya yanagihara Ç Τέσσερις φίλοι και συμφοιτητές μετακομίζουν μετά την αποφοίτησή τους στη Νέα Υόρκη για να φτιάξουν τη ζωή τους άφραγκοι χαμένοι με μόνο του σημαδεμένα από τους ανείπωτους τρόμους της παιδικής του ηλικίας κυνηγημένος από τραύματα που φοβάται ότι όχι μόνο δεν θα ξεπεράσει ποτέ αλλά και θα τον ορίζουν για πάντα Με πρόζα πλούσια και λαμπρή η Γιαναγκιχάρα γράφει έναν τραγικό υπερβατικό ύμνο στην αγάπη μια αριστοτεχνική απεικόνιση του σπαραγμού της τυραννίας της μνήμης και των ορίων της ανθρώπινης αντοχή? a little ha at odds with how to feel Simply it truly is stunning The writing the time landscape the exploration the devastation — all of it is expertly done in my opinion My trouble is why so many people highly recommend this novel I had gotten hundreds of messages telling me to read this and then by the end I wondered why so many people want others to feel the pain of this novel I don’t say this ironically — I truly don’t understand why this reading experience is sensationalizedThis isn’t a book where the tears are grounded in hope I love a bookmovie that devastates me so I’m not saying that this book needed to have a happy ending in any sense of the word and truly if it had a happy ending it would have felt inauthentic but because this book lacks that hopeful component the story starts and ends with tragedy Because of this I’m a little wary with the impact of saying it must be readOverall despite how stunning the writing is and how much I truly deeply to my core care for Jude — trauma seeps through nearly every page of this novel It’s not something I would recommend

Pdf ´ A Little Life ¼ Hanya Yanagihara

? και ο Τζουντ ο ιδιοφυής αινιγματικός Τζουντ Όπως περνούν οι δεκαετίες οι σχέσεις τους βαθαίνουν αλλά και σκοτεινιάζουν καθώς τις χρωματίζουν ο εθισμός η επιτυχία η περηφάνια Ωστόσο η σπουδαιότερη πρόκληση συνειδητοποιούν όλοι είναι ο ίδιος ο Τζουντ πλέον ένας απίστευτα χαρισματικός δικηγόρος μα και ένας άνθρωπος ολοένα και πιο διαλυμένος με το σώμα του και τον νου I slept with this book after I read it I kid you not I held its bulking hardcover bound 700 pages in my arms as I fell asleep amid a raging storm I refused to let A Little Life leave me Its brilliant writing its broken characters and its bleak unforgiving story dug into my heart into the very pores of my skin As a twenty year old I felt both so young and so old upon finishing this novel as if its sheer humanity aged my soul while making me appreciate all the years I still have left A Little Life follows four friends after they graduate from a small prestigious Massachusetts college Willem a kind and talented actor; JB a sharp and sometimes caustic artist Malcolm an aspiring architect at a well known firm; and Jude a mysterious and intelligent litigator What looks like an average bildungsroman turns into an intense and tragic tale when we learn about enigmatic Jude's backstory Abandoned at a monastery at birth he endured a childhood of severe physical and emotional abuse followed by several years of sexual abuse forced prostitution and psychological trauma The book soon hones in on Jude's struggle to free himself from the demons of his past the hyenas that howl and drown out the voices of his closest most beloved friendsThis book is relentlessly sad and exuisitely written Hanya Yanagihara spares us no mercy when revealing Jude's trauma She details both his past abuse and his present self harm with explicit specificity her diction so precise and piercing it made me shake and at times sob Yanagihara writes both Jude's suffering and his friendships with a keen eye She captures the nuances of human emotion physical space and change over time with elouence and heart She writes about some of the most wretched abominable acts of cruelty I have ever read without sentimentalizing any of the abuse or making any of the characters' feelings mawkishYanagihara offers us temporary respite from the pain within Jude's past by showing us the power of friendship A Little Life's most affective moments come not from its graphic depictions of violence but from its uiet uplifting portrayals of compassion While the many abusive men in Jude's earlier life show us the depth of human atrocity Jude's tender bittersweet relationships with Willem Harold Andy and others offer to us mankind's capacity for kindness All of these complex characters make mistakes and through their imperfections shines their humannessPlease keep in mind A Little Life is ruthlessly depressing In the end Jude really receives no reprieve from his anguish As someone who has suffered his own abuse a version less intense than Jude's yet still real and as someone who reads a lot about abuse I appreciated Yanagihara's dedication to showing the darker side of reality Trauma is trauma is trauma And while we can all fight for recovery sometimes that absolvement may never come Sometimes we just have to act with whatever kindness we have left and hope that it brings even a moment of light into the darkHighly recommended to anyone who wants their heart both filled and destroyed Set aside some uality time for A Little Life It will consume you

Hanya Yanagihara ¼ A Little Life Reader

A Little LifeΤέσσερις φίλοι και συμφοιτητές μετακομίζουν μετά την αποφοίτησή τους στη Νέα Υόρκη για να φτιάξουν τη ζωή τους άφραγκοι χαμένοι με μόνο τους στήριγμα τη φιλία τους και τις φιλοδοξίες τους Ο ευγενής ωραίος Γουίλεμ επίδοξος ηθοποιός ο Τζέι Μπι ζωγράφος από το Μπρούκλιν που προσπαθεί να κατακτήσει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο Μάλκολμ αρχιτέκτονας σε μια σημαντική εταιρεία? Some believe that this is “The Great Gay Novel” That couldn’t be wrong There are only two recognizable gay men in this work JB and Caleb A creative ueen and a violent probably psychopathic sadist All the other “possibilities” are pedophiles categorically not gay—that’s a sickness an evil that has nothing to do with being gay or so hopelessly confused and impotent that you can’t know what they are JB and Willem The take on gay men here is antediluvian—a dangerous and discredited brand of heteronormative delusion in which all gay men no matter the glittering surface of their lives are fated only to die a lonely miserable death Caleb dies an excruciating death so we’re told from pancreatic cancer JB the witty flamboyant unstable creative ueen is merely a plot point His happiness told but not shown at the bitter end doesn’t mean anything than that He’s a device to wring one regret from you one sorrow You can be assured that he too will die an ignoble death just beyond this novel’s last page And you won’t be troubled or offended or titillated by the gay sex or really any sex here because there isn’t any it’s the sex that dare not speak its name All this is because the author knows absolutely nothing about gay men other than the most superficial stereotypes and doesn’t have the imagination to venture deeper than that She can’t even imagine that a man Willem doesn’t need a woman to uench his sexual needs—he has a solution readily at handSome people believe this is a novel about friendship That also couldn’t be wrong The author warns you early on 225 that friendship is nothing but the slow drip of miseries This book is not about friends it is about enablers All the main characters are there specifically to enable Jude which is precisely what destroys him Were they his friends they would never have let things progress the way they didSome people believe that a strength of this book is that the author's presence is not felt This also couldn’t be wrong There is absolutely nothing here that is not the author’s presence It is all tell and no show The characters are cartoons They can’t grow They can’t surprise All they can do is grind the meticulous plot forward They are not here for any other purpose They aren’t really characters at all just cogs in a machineEvery novel demands by necessity some suspension of disbelief But no novel can be unbelievable But that’s all we’re told Four adolescents are thrown together as suitemates at a highly prestigious Cambridge college wink wink and we’re told not shown that they effortlessly go on to become the best the most famous—trial lawyer actor artist and architect The actor and architect might sueak by as believable but not the trial lawyer not the artist From what we’re told about the trial lawyer it’s impossible to reconcile his catastrophic constricted precarious little life with the cold predatory expert were told he is From what we’re told about the artist it’s impossible to believe even in New York City’s insular and provincial art world that the same series of portraits from photographs of the same three men over and over and over again will raise him to the top of that art world The artists the real ones the author cites are all mediocre; the one she tells surely must be likewiseMoreover we’re told that that men all men have a permanent genetic stunted repertoire of emotion have a tiny emotional toolbox And that their character is fixed at some ill defined state in their past and beyond that no change can ever take place Growth change redemption—all are denied Thus we don’t get characters we get cartoons Cardboard cutouts They are here only to satisfy the deliberate plotting They are only means to the author’s ends nothing And to add to the unbelievability the villains puerile the pedophiles—Catholic clergy Dickensonian orphanage counselors a homicidal psychiatrist long haul truckers a vast nationwide network of solitary and group child predators; and of course the brutal violent gay psychopath Even granting evil is banal this is beneath banal Cartoon Cardboard What’s lacking here and elsewhere everywhere in this novel is any imagination beyond just that the banal; the puerile; the stereotypeNot to dwell on the unbelievable but it permeates this book Nonexistent syndromes Nonexistent legal cases Hyenas that climb trees And over and over and over the doctor Andy he fails every duty of care everything that physicians stand for believe in dedicate their lives to—he’s there only to enable He doesn’t report what must be reported not just legally but morally And of course plot over believability neither do any other of the medical professionals doctors and nurses a legion of them through whose care Jude passes They all turn a blind eye to the evidence of his abuse his self abuse Andy neglects to mention the very real and virtually insoluble problem of phantom pain when he explains amputation to Jude but then just that develops post op only to be brushed aside a few pages later It doesn’t work that way And really it would have meshed perfectly with the author’s plot Another failure of imagination? And fundamentally physicians don’t treat their friends their family That’s a recipe for disaster Unless disaster is precisely the aimAnd I just can’t let it go lunch at obviously Le Bernardin Willem without a jacket No way No man dines there who is not wearing a jacket And especially not an actor no matter how famous Here I guess the point where the author did let her imagination run wildAnd I’d be remiss not to mention the language Suited to its task Occasionally it seems almost to take flight but when it does it seems appropriate for a glossy travel magazine And it almost always tries to take flight in just such a milieu Bhutan the AlhambraMost people think that this 720 page novel is too long Way too long But imagine what it would be were it the size of most all contemporary novels 250 350 pages or less Half or less what it is now What would it be? Even obviously the ridiculous cartoon that it is The length is intrinsic to this work It is long patiently and meticulously plotted The very length is part and parcel of its purpose The reader made to suffer one with the gears of the plot That’s the whole pointThe leitmotif is sorrow Everyone is always saying “I’m sorry” Over and over and over and over again Of course thus sorrow loses all meaning becomes trite But meanwhile the author is carefully and meticulously adhering to the through line everyone will suffer every character the reader It’s nothing but melodramatic manipulationSo what is this after I’ve rambled on about what it isn’t? I think it’s a masterpiece of a new kind joining closely related genres such as mommy porn and the venerable bodice rippers this is authorial sadism The author is a “literary” if you can dignify her as such dominatrix Every character set up to fail no possibility of redemption growth And the person who suffers the most in the end is the reader Set up to be crushed Again that’s the whole pointAll of us are the stories we tell No less the novelistIf you read this book and found it amazing I’m sorryIf you haven’t read this book don’t