FREE PDF Ö BOOK Lincoln in the Bardo Ü GEORGE SAUNDERS

George Saunders ½ Lincoln in the Bardo EBOOK

FREE PDF Ö BOOK Lincoln in the Bardo Ü GEORGE SAUNDERS · Πώς ζούμε και πώς αγαπάμε όταν ξέρουμε ότι όλα αυτά που μας νοιάζουν κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν;Φεβρουάριος 1862 Ο Αμερικανικός ΕμφύλιοΠώς ζούμε και πώς αγαπάμε όταν ξέρουμε ότι όλα αυτά που μας νοιάζουν κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν;Φεβρουάριος 1862 Ο Αμερικανικός Εμφύλιος μαίνεται ενώ ο αγαπημένος εντεκάχρονος γιος του προέδρου Λίνκολν βρίσκεται βαριά άρρωστος και παρά τις προβλέψεις για ανάρρωση τελικά πεθαίνειΣτις 22 Φεβρουαρί It's a beautiful and sad but a strangely told story and the narrative is different from anything I've read The back of the cover description tells a poignant detail about Lincoln which Saunders in the A tells us was the thought that formed for him the heart of this story At the time of his 11 year old son Willie's death by typhoid fever it was reported that Lincoln went to the crypt at night to hold his son's body The grief that one can almost feel in that image is the essence of this book and has been fully and imaginatively depicted The grief this book is so filled with Lincoln's grief it will break your heart While this is told in such a uniue way it took me only a few pages to be pulled in But the grief became overwhelming at times and I had to put it down for a break once in a while The first thing I did before I decided to read this book was look up the definition of bardo in Tibetan Buddhism a state of existence between death and rebirth varying in length according to a person's conduct in life and manner of or age at death English Oxford Dictionary I'm glad I did because most of this mixed narrative is comprised of the voices of the dead including Willie who are in the bardo These conversations are interspersed with excerpts from historical texts mainly describing how they saw Lincoln suffering this tremendous loss and as mentioned in the A with Saunders some of the excerpts are imagined It's impossible to tell which are real and which are created as I read them I decided not to look them up but to accept Saunders' creative license This is a novel albeit not a straightforward telling I thought it was a fascinating way to tell the story not just of the death of Willie but it is in many ways a commentary on the man who was president during a trying time in our history a commentary on the time but also on life and death I recommend this to those who are open to something very different and very movingI received an ARC of this book from Random House

PDF Æ Lincoln in the Bardo ½ George Saunders

ου του 1862 δύο μέρες μετά τον θάνατό του ο Γουίλι Λίνκολν κηδεύτηκε σε μαρμάρινη κρύπτη στο κοιμητήριο της ΤζόρτζταουνΕκείνο το βράδυ ο Αβραάμ Λίνκολν φθάνει μόνος στο νεκροταφείο θέλοντας να περάσει χρόνο με το άψυχο σώμα του γιου του Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαντάσματα αυτών που έφυγαν πρόσφατα απ What a painfully boring book 166 narrators chiming in and overlapping in a story that seems so random and disconnected for the most part It might be deep and it might be clever but if there isn't the barest spark of something to make you care what's on the next page then why even bother turning it? I gave up at 35% Life is way too short

BOOK Lincoln in the Bardo

Lincoln in the Bardoό τη ζωή και αυτών που έχουν πεθάνει από καιρό συνυπάρχουν· μια μνημειώδης μάχη πραγματοποιείται για την ψυχή του μικρού ΓουίλιΜε έναυσμα αυτό το ιστορικό γεγονός o George Saunders αφηγείται μια αξέχαστη καλειδοσκοπική ιστορία για την οικογενειακή αγάπη την απώλεια αλλά και τις δυνάμεις του καλού και του κακού I had a complicated relationship with this book The writing was exuisite and I was amazed at the brilliance of the author but there were also long sections where I felt completely lost The tide runs out but never runs in The stones roll downhill but do not roll back up What I'm about to write doesn't even begin to sum this book up President Abraham Lincoln's beloved eleven year old son Willie passes away after an illness However Willie doesn't realize he's dead His soul is stuck in a transitional phase along with the other ghosts who populate the cemetery On the evening of the funeral Lincoln returns to the cemetery and cradles his dead son's body The ghosts are amazed at the rare scene of a tenderness towards the dead Lincoln leaves but promises to return It's unwise for a child to stay in the transitional realm for long so some of the ghosts attempt to usher Willy into the next realm Willie is determined to stay and wait for his father so the ghosts must concoct a plan to convince him to move on Trap Horrible trap At one’s birth it is sprung Some last day must arrive When you will need to get out of this body Bad enough Then we bring a baby here The terms of the trap are compounded That baby also must depart All pleasures should be tainted by that knowledge But hopeful dear us we forget Lord what is this? George Saunders is always recommended to me when I mention my love of Helen Phillips and now I know why The storytelling is surreal and the imagery is bizarre sometimes grotesue Lincoln in the Bardo is both humorous and devastatingly sad This 368 page book is actually rather short on words the audiobook is only 7 hours and 25 minutes Part of it is like a play and the other part is constructed from excerpts of other sources both real and imagined Hans Vollman Roger Bevins and Reverend Everly Thomas serve as our guides in the transitional stage between life and death The form these ghosts take relate to unresolved issues at the time of their death Hans Vollman died before he was able to consummate his marriage so he walks around naked with a massive swollen member Roger Bevins became hyper aware of the world's beauty right before his death so he's covered with eyes hands and noses In a sad twist these ghosts don't realize they are dead; they refer to their corpses as sick forms and their coffins as sick boxes They believe they will resume their lives eventually One feels such love for the little ones such anticipation that all that is lovely in life will be known by them such fondness for that set of attributes manifested uniuely in each mannerisms of bravado of vulnerability habits of speech and mispronouncement and so forth; the smell of the hair and head the feel of the tiny hand in yours—and then the little one is gone Taken One is thunderstruck that such a brutal violation has occurred in what had previously seemed a benevolent world From nothingness there arose great love; now its source nullified that love searching and sick converts to the most abysmal suffering imaginable It was really interesting how fact and fiction work alongside each other in this story I was amazed at how Saunders juxtaposed pieces from various sources to create a complete picture especially since many of the reports are contradictory Some of the historical chapters were especially memorable1 Conflicting descriptions of the moon on the night of Willie's death There's something beautiful about the unreliability of our memories2 Descriptions of Lincoln's appearance He's described as an ugly man by many but those who are closely acuainted see him a little differently3 Criticism of the Lincoln during the Civil War I couldn't help but think of the modern day while reading the intense and sometimes vulgar criticism of Abraham Lincoln One of the detractor's comments would've been right at home in a YouTube comment section I was in error when I saw him as fixed and stable and thought I would have him forever He was never fixed nor stable but always just a passing temporary energy burst I had reason to know this Had he not looked this way at birth that way at four another way at seven been made entirely anew at nine? He had never stayed the same even instant to instant He came out of nothingness took form was loved was always bound to return to nothingness The heart of the novel is the strength of the bond between President Lincoln and Willie In one interview Saunders mentions the idea for this novel started with a vision he had of the Lincoln Memorial and the Pieta combined That image came through crystal clear in the text because the first thing I thought of when Lincoln holds is son was Michelangelo's Pietà The pathos permeates the pages Willie's intense need to be close to his father broke my heart I felt the immense weight of both grief and the presidency on Abraham Lincoln's shoulders in a way that I've never gotten from my nonfiction reading As he grieves for his beloved son he agonizes over the decisions he has made as president He was intellectually aware of the casualties of war but there's a shift in him as he's forced to deal with the loss of his own son We had been considerable Had been loved Not lonely not lost not freakish but wise each in his or her own way Our departure caused pain Those who had loved us sat upon their beds heads in hand; lowered their faces to tabletops making animal noises We had been loved I say and remembering us even many years later people would smile briefly gladdened at the memory I enjoyed the idea of visiting with the other ghosts as a general idea than in practice There were so many characters and I didn't have patience for all of them Maybe it was that we didn't get to spend that much time with them Most of the time I wanted to get back to the Lincolns A combination of the strange imagery and each ghost's distinct nineteenth century speaking style made some of their voices difficult for me to read The style was sometimes so opaue that my mind couldn't penetrate it; sometimes I was just reading words unable to extract any meaning from them It didn't help that the names of the speakers were placed after they spoke especially with the longer passages Perhaps that's less of a concern in audio distinct voices or print easier flipping The hype around this book intensified my frustration I checked the average rating after a sixty page struggle and had one of those Oh crap I'm the only person in the world that doesn't understand this moments If you hit a section that makes you feel frustration than transcendence you're not alone I'm not saying any of this to discourage anyone from reading it but to help anyone who is having similar struggles It was worth it for me to continue through my frustration because some of my favorite moments are at the end when Lincoln wrestles with decisions about the warPale broken thing Why will it not work What magic word made it work Who is the keeper of that word What did it profit Him to switch this one off What a contraption it is How did it ever run What spark ran it Grand little machine Set up just so Receiving the spark it jumped to life What put out that spark? What a sin it would be Who would dare Ruin such a marvel Hence is murder anathemaAll that being said there were exceptions I was touched by the woman who worried about the three daughters she left behind and the stories from the black contingent of ghosts was highly relevant Some of the most heartbreaking scenes were watching the ghosts cycle through forms they were never able to realize I've never felt confronted about the transience of life or how our physical bodies are just temporary vessels Tomorrow is never a guarantee but it's easy to forget as we live our day to day lives There's so much to learn from these ghosts as we see how they view their past lives and learn about their regrets Somehow everything looks completely different once there are no chances I was hopeful that the inhabitants of the cemetery including Willie would be able to make peace with themselves and find a way to complete their journey He is just one And the weight of it about to kill me Have exported this grief Some three thousand times So far To date A mountain Of boys Someone’s boys Must keep on with it May not have the heart for it One thing to pull the lever when blind to the result But here lies one dear example of what I accomplish by the orders I don't always have the easiest time with ghost stories but the way these ghosts affect President Lincoln reminded me of the power of reading how it allows the voices and experiences of those real and imagined dead and alive shape who we are and influence our viewpoints As the weight of new experiences overwhelms President Lincoln a stronger empathy and sense of purpose arise in him He knows what he must do to preserve the union Under the disapproving eye of a nation we watch as he comes to the steadfast conclusion that the the swiftest halt to the thing therefore the greatest mercy might be the bloodiest Hans Vollman's wordsReading this novel is a wholly uniue experience It's brilliant and emotionally powerful but sometimes confusing for me My lack of star rating is not the same as zero it's just an indication that I can't fit this book in any kind of rating system One two or three stars seem too low because there were parts that I was amazed by but four or five stars doesn't seem honest to my overall experience This book is hard to compare to anything else As far as oddness eerie atmosphere and the depth of emotion I felt I was reminded of The Buried Giant by Kazuo Ishiguro For a resoundingly positive review I recommend reading Colson Whitehead's analysis in The New York Times and watching the immersive narrative short at the endEdit 32017 Decided on 3 stars I liked it but not overwhelmingly soI received this book for free from NetGalley and Random House in exchange for an honest review This does not affect my opinion of the book or the content of my review Its publication date is February 14 2017