FREE READ Þ Bereketli Topraklar Üzerinde

CHARACTERS Bereketli Topraklar Üzerinde

FREE READ Þ Bereketli Topraklar Üzerinde ñ Bu kitap kendi bilgi ve görgülerim dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzemeyle meydana gelmiştir Yayımlanmadan önce çeşitli ırgat usta usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum onlara DinledBu kitap kendi bilgi ve görgülerim dışında bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzemeyle meydana gelmiştir Yayımlanmadan önce çeşitli ırgat usta usta yardımcısını toplayarak bir gece sabaha kadar okudum onlara Dinlediler 'Pa. İnsanların bir lokma küflü ekmek için nelere katlandığının her türlü zorluğa nasıl göğüs gerdiğinin birbirlerine nasıl acımasızca zulmettiğinin hikayesi Ah Çukurova toprakların ne zengin ne bereketli ama insanların nasıl da kıyıcı Çukurova denir de Yaşar Kemal akla gelmez mi Kitabı okurken Yaşar Kemal'in bir çok kitabından aldığım tadı aldım yalnız dil biraz daha basit tasvirler daha düşük yoğunlukluydu Ağaların ve kahyaırgatbaşıların kıyıcılıkları Akçasazın Ağaları serisini Çukurova'ya inen yoksul köylülerin yaşadıkları Dağın Öte Yüzü serisini anımsatırken fabrikanın kapısında otomobil bekledikleri bölüm ise Binboğalar Destanı'ndaki çaresiz bekleyişleri aklıma getirdi Kahramanlar kitaplar değişiyor ama bu insanların acı hikayesi hiç değişmiyor Son olarak kitabın hem başında hem de sonunda yer alan ve okuyanın boğazına bir yumru gibi oturan uzun hava ile bitireyim Enginli yüksekli kayalarımızGamınan yoğruldu binalarımızDoğurmaz olaydı analarımız

Orhan Kemal ê 1 FREE READ

Rdon' dediler 'bu bu kadar olur Bütün anlattıkların doğru Eksik bile Çukurova'nın bereketli topraklarında öyle işler olur ki aklın durur Sana anlatsak bir değil beş roman çıkarırsınOrhan Kemal'in kitapları bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır ?. Proletarya teriminin Türkiye'de ne anlama geldiğini gözler önüne seren bir anlatım Bizim işçi sınıfı ne yazık ki Karl Max'ın işçi sınıfı tanımına uymuyor Proleterler Çukurovaya uğramamış sanki Cehaletin sebebiyet verdiği garibanlıkla insan hayatı ne kadar da değersizleşiyor Hikmeti hüda ve Küfrün adını günah koymuşlar çaresizliğin dile dökülebilen diyalogları Akıcı anlatımı ve tüm çıplaklığıyla hayatı kağıda dökebilen bir yazar Orhan Kemal

FREE DOWNLOAD ✓ RANDARENEWABLES.CO.UK ê Orhan Kemal

Bereketli Topraklar Üzerinde?ok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır okurunu onun kadar biçimlendirir Orhan Kemal umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruzTanıtım Bülteninde. Orta Anadolu’nun bir köyünden Çukurova’ya çalışmaya gelen üç arkadaşın öyküsü roman ilerledikçe çeşitleniyor öyküye yeni insanlar ekleniyor Orhan Kemal sade anlatımıyla 383 sayfanın içinde pek çok roman kahramanı yaratıyor Çoğu aynı kültürel çevreye ve aynı sınıfa ait olsalar da Orhan Kemal bu insanları titizlikle birbirinden ayırıyor Hepsinin farklı hayalleri farklı arzuları var Orhan Kemal romanın içine serpiştirilmiş detaylarla okuyucuya bu roman kahramanlarını karşılaştırma imkanı veriyor Mesela romanda ikisi patoz biri motor ikisi de duvarcı ustası beş usta var Bu ustaların dördünü daha sonra usta olacak beşinci ile karşılaştırmak hem Türkiye’nin 1950’ler sosyolojisini kavramak hem de sonraki onyıllarını anlamak bakımından önemli ipuçları veriyor Romanın bir başka ilginç karakteri Hidayet’in oğlu Bu karakter sanırım romanın en güçlü karakterlerinden biri Hidayet’in oğlu farklı ortamlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor Hidayet’in oğlunu koltukçu Zeynel ile karşılaştırmak okuru ilginç sonuçlara götürecektir Romanın kadın kahramanlarını birbirleriyle karşılaştırdığımızda genellikle aynı kalıplarla hareket ettiklerini görüyoruz Buradan iki sonuç çıkabilir Ya 1950’lerin alt sınıf kadınları dönemin arkaplanı da dikkate alındığında fazla basma kalıp veya Orhan Kemal o yıllarda kadın kahraman yaratma konusunda yetersiz Her ne kadar daha önce bir Cemile karakteri yaratmış olsa da bu karakterin özyaşam öyküsünde yer alan kendi eşi Nuriye hanım olduğu düşünülürse ikinci ihtimal de yabana atılmamalıRomanda çok etkileyici alt hikayeler ve diyaloglar olsa da beni en çok etkileyen romanın en sonundaki duvarcı ustası kondüktör diyaloğu oldu Beş sayfalık bu diyalog Türkiye’nin sonraki on yıllar boyunca yaşayacağı ve günümüzde hala dinmemiş olan siyasal sosyolojik kültürel ve sınıfsal çatışmaların da habercisi gibi Okuyucuya 29 bölümü çok dikkatle okumalarını ve üzerine uzun uzun düşünmelerini tavsiye ederim Sanırım bütün olay örgüsü dönüyor dolaşıyor bu diyaloğa geliyor 30 bölümde olaylar sonuca bağlanırken İflahsızın Yusuf karakterinin duygu dünyasını anlamak için 29 bölümü çok dikkatli okumak gerekiyor Son olarak 1950’lerde üç farklı karakterde köylü vardı Orhan Kemal bunlardan ikisi hakkında hükmünü romanında verdi İflahsızın Yusuf karakteri diğer ikisinden farklı O hayatta kalmayı başaran “Anadolu köylüsü” Peki hayatta kalmayı başaranlar geçen on yıllar içinde nasıl evrim geçirdi ve 2020’li yıllarda neye dönüştü Üzerine derin derin düşünmeye değer